Contracten 2019

Voor 2019 is pedicure Marjolein de volgende contracten voor diabetesvoetzorg aangegaan:

  • Podotherapie Dennemann te Boxmeer
  • Podotherapie Harold Arts te Gennep
  • OCE Nijmegen gekoppeld met Podotherapie Nicki Arts te Groesbeek

Zie behandeling en tarieven voor meer informatie omtrent voorwaarden.

Diabetes voetzorg 2016

Informatie over vergoeding van voetzorg bij mensen met Diabetes mellitus in 2016 van podotherapie Dennemann.


Geachte heer/mw.,
Middels deze brief informeren wij u omtrent de vergoedingen van diabetes voetzorg voor 2016.
U als diabetes patiënt, en uw pedicure kunnen niet langer de nota’s van uw
pedicurebehandelingen bij de zorgverzekeraar declareren. De vergoeding die nog in de
basisverzekering zit loopt geheel via de podotherapeut. Het is belangrijk dat uw pedicure een
samenwerkingsovereenkomst heeft met de podotherapeut, anders is het niet mogelijk in
aanmerking te komen voor een gedeeltelijke vergoeding. Zorgverzekeraars gaan steeds meer
bezuinigen. Deze bezuinigingen hebben directe gevolgen voor de vergoeding van de
voetbehandelingen zoals u deze jaren gewend bent geweest. In 2015 is een grote verandering
doorgevoerd die voor 2016 grotendeels gehandhaafd blijft. Alleen medisch noodzakelijke
handelingen ter voorkoming van ulcera’s ( wonden) worden nog vergoed door de
zorgverzekeraar. Cosmetische zorg komt voor eigen rekening. Onderstaand wordt de situatie voor
2016 voor u (nogmaals) uitgelegd.


Onder de medische noodzakelijke zorg valt de zorg die nodig geacht wordt om het risico
op het ontstaan van ulcera’s ( wonden) te beperken. Dit wordt door uw zorgverzekeraar
vergoed in 2016.
Het cosmetische gedeelte ( knippen en vijlen van gezonde nagels, nagelriemen
terugduwen, gladvijlen van de hielranden, voetmassage etc.) wordt in 2016 niet vergoed
door uw zorgverzekeraar. Dit stukje zorg komt voor eigen rekening. Indien u deze zorg
wel wenst te ontvangen kan de pedicure hiervoor een bedrag bij u in rekening brengen dat
niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. U bent altijd vrij om alleen gebruik te maken
van de medisch noodzakelijk zorg.

Wat de medisch noodzakelijke zorg is wordt vastgesteld door de podotherapeut. Deze zal uw
voeten onderzoeken en een Simm’s classificatie en Zorgprofiel bepalen. Zorgprofiel 2, 3 en 4
komen in aanmerking voor vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg. Naar aanleiding van
dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld.

Wat staat er in het behandelplan:
Hierin wordt beschreven wat in uw geval de medisch noodzakelijke voetzorg is die zonder
bijkomende kosten door de pedicure wordt verricht.
Tevens wordt beschreven hoe vaak deze zorg noodzakelijk is. ( 1 x per…weken )
Wanneer u de volgende controle bij de podotherapeut heeft. ( Let wel deze controles zijn
belangrijk voor het continueren van de vergoeding van de medisch noodzakelijke voetzorg
door de pedicure.)     
Alle handelingen die niet in het behandelplan omschreven staan maar wel door de pedicure
worden verricht vallen onder cosmetische zorg en komen derhalve voor eigen rekening. Indien u
vaker dan de aangegeven frequentie naar de pedicure gaat zullen deze kosten ook voor eigen
rekening zijn.
De kosten van uw bezoek(en) aan de podotherapeut gerelateerd aan voetzorg voor mensen met
diabetes mellitus worden door de basisverzekering vergoed, en worden niet verrekend met het
wettelijke eigen risico van €385.00.
De pedicure ontvangt een vast tarief per behandeling van € 23.50 van de podotherapeut. Welk
bedrag er in rekening wordt gebracht voor de eventuele cosmetische zorg, zal de pedicure met u
bespreken.


We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Team podotherapie Dennemann